All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtstartare

Hjärtstartare – Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag

Var finns det hjärtstartare?

Förutom att alla sjukhus är utrustade med hjärtstartare, också kallat defibrillator, är det många privata initiativtagare som skaffar egna hjärtstartare. Företag, föreningar och privatpersoner kan placera dem i receptioner, föreningslokaler eller i bostadshus. Under event och händelser på stora arenor är det t.ex. vanligt med publika hjärtstartare i det fall att någon skulle drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Många arenor har också ambulerande sjukvårdspersonal med akututrustning och hjärtstartare på sig.

Men det är förstås viktigt att känna sig trygg även i sin vardag. Vad händer om du drabbas av hjärtstopp i hemmet? På arbetet? I skolan? Om du är intresserad av att veta om det finns hjärtstartare nära dig och/eller din familj, ska du göra en sökning i Hjärtstartarregistret.

Sök efter hjärtstartare i Hjärtstartarregistret

Var finns hjärtstartare? Sök hos Hjärtstartarregistret!

Sök efter hjärtstartare i Sverige med hjälp av Hjärtstartarregistret.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Civilförsvarsförbundet har i ett gemensamt initiativ startat Hjärtstartarregistret. Med Hjärt-Lungfonden som samarbetspartner är Hjärtstartarregistret ett nationellt register som visar var alla (registrerade) publika hjärtstartare finns någonstans.

Att registrera sin hjärtstartare är kostnadsfritt och frivilligt. Att registrera den kan däremot hjälpa till att rädda liv. Larmoperatörerna på SOS Alarm använder sig till exempel av registret för att leda inringarna till närmsta hjärtstartare, när de får larm om hjärtstopp.

Om du har en hjärtstartare på din arbetsplats eller någon annanstans där du tillbringar mycket tid, gå då in på www.hjartstartarregistret.se och sök på din adress för att se om hjärtstartare är registrerad.

Om du vet var det finns en hjärtstartare, men att den inte är registrerad: tipsa personen/företaget/föreningen att göra det!

Se också till att informationen är uppdaterad och riktig. Det är viktigt att ange om hjärtstartaren bara tillgänglig under vissa tider på dygnet eller om det är möjligt att komma åt den under hela dygnet.

SMS Livräddare

Om du har utbildat dig i hjärt-lungräddning kan du också registrera dig som SMS Livräddare för att få hjälpa till när en hjärtstopp inträffar i din närhet. Genom positionen på din mobiltelefon och en koppling till Hjärtstartarregistret, kan du genom att ladda ner en app till din mobil, få instruktioner om vart du ska bege dig för att rädda liv.

  • Share This

About the author

DD admin

Related Posts