All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtstartare

Hjärtstartare – Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag
  • Home
  • SMS livräddare...

SMS livräddare

SMS livräddare - app för livräddningSom utbildad i hjärt-lungräddning kan du rädda liv genom att anmäla dig till projektet SMS livräddare. Projektets syfte är att, genom mobil teknik, snabbt larma och informera personer som befinner sig i närheten av där ett hjärtstopp inträffat, så att de kan ingripa.

Snabba insatser viktigt för överlevnad

Med över 3 miljoner HLR-utbildade personer i Sverige finns en stor potential i att engagera allmänheten i att bidra med livräddande insatser. Varje år drabbas ungefär 10 000 personer av hjärtstopp och chansen att överleva minskar med 10 % för varje minut som går utan att den drabbade får någon behandling. Allmänhet, privatpersoner och anhöriga är oftast närmst eller på plats när ett hjärtstopp sker, därför är deras insatser väldigt viktiga. Speciellt eftersom räddningstjänst och ambulans inte alltid är nära eller kan komma så snabbt som det krävs.

Antalet hjärtstartare har ökat

Antalet hjärtstartare har under det senaste decenniet ökat till omkring 30 000 i Sverige, men det är få av dessa som används. Forskning visar att om en hjärtstartare används inom de första minuterna kan 7 av 10 personer överleva. Som en naturlig utveckling av projektet, har det gått från att enbart larma om där hjärt-lungräddning behövs, till att också informera om var närmsta hjärtstartare finns. Den som är närmast den drabbade ska larmas för att utföra hjärt-lungräddning. Den som är näst närmst ska hitta en hjärtstartare. Applikationen som styr detta är kopplad till Svenska Hjärtstartarregistret som visar var någonstans i hela landet som det finns (registrerade) hjärtstartare.

Så här gör du för att registrerar dig som SMS livräddare

Om du är utbildad i hjärt-lungräddning ska du registrera dig här: http://www.smslivraddare.se/user-register/

Här laddar du ner applikationen för iPhone och Android: http://www.smslivraddare.se/installationssida/

Här hittar du vanliga frågor och svar om att vara SMS livräddare: http://www.smslivraddare.se/vanliga-fragor/

Initiativtagarna

SMS livräddare drivs av Hjärtstoppscentrum (en forskningsgrupp på Karolinska Institutet) tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, HLR Rådet och Stockholms läns landsting. Hypotesen är att antalet överlevande vid hjärtstopp går att öka vid tidigt hjärt-lungräddning och defibrillering och stödja två forskningsprojekt som heter TANGO2 (förenklad HLR) och SAMBA (snabba insatser).

  • Share This

About the author

DD admin

Related Posts