All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtstartare

Hjärtstartare – Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag
hjartsakerzon

Hyr en hjärtstartare och rädda liv

Det är en tydlig trend i Sverige idag. Fler och fler företag har insett värdet av att utbilda sin personal inom hjärt-lungräddning med defibrillering, s.k. D-HLR. Hos oss kan du hyra defibrillator och samtidigt genomföra en utbildning av din personal så att ni är förberedda om hjärtstoppet inträffar.

Vill du veta mer om:

Enligt de nya Europeiska guidlines (ERC, European Resuscitation Council Okt 2010 www.erc.edu ) så rekommenderar man att man ska använda en hjärtstartare med HLR-stöd som kan mäta och tala om så att bröstkompressionerna (tryck på bröstet) är minst 5 cm djupa. ZOLL AED Plus är den enda hjärtstartare som har den funktionen. Andra hjärtstartare kan ha andra så kallade HLR-stöd men klarar inte av att mäta den nivån. Att nå rätt nivå är mycket viktigt för att hålla igång en tillräcklig blodcirkulation. I de nya riktlinjerna fokuserar man också mycket på bröstkompressioner. En otränad person ska enbart ge bröstkompressioner emedan en tränad person kan som tidigare även ge 2 inblåsningar efter de 30 bröstkompressionerna.

Hjärtstopp – Vad ska du göra?

Om du följer punkterna nedan kan du bidra till att den drabbade överlever hjärtstoppet

  • Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp, först och främst genom att ringa 112 för att kalla på ambulans men du måste också försöka få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade. Idag ligger snittiden på ca 3 minuter från hjärtstopp tills man har larmat om någon bevittnat hjärtstoppet (by-stander).
  • Den hjälp man som medmänniska enkelt kan ge är hjärt- och lungräddning.
    Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg upprätthåller cirkulationen som är nödvändig för kroppen. Vidare att du ger konstgjord andning som syresätter blodet som cirkuleras. När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer du via telefonen att få instruktioner av larmoperatören i hur du utför hjärt- och lungräddning. Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och ökar chansen för den drabbade att överleva men är sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Man beräknar att nästan 2 miljoner svenskar någon gång har gått en kurs i hjärt- lungräddning. Det ökar förutsättningarna väsentligt för att någon kan finnas till hands vid en hjärtstoppssituation.
  • Tiden mellan hjärtstopp och defibrillering har visats helt avgörande för chansen att överleva. Så länge den elektriska aktiviteten finns kvar i hjärtmuskeln kan man ge elektriska chocker med hjälp av en defibrillator, även kallad hjärtstartare. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar chansen för den drabbade att överleva.
  • Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera. Med hjälp av ambulanspersonal, ska medicinsk behandling ges, antingen på plats eller under transporten till sjukhuset. Exempel på detta är Intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel (adrenalin) för att stabilisera patientens tillstånd.
  • Vård efter hjärtstopp. Det sker oftast på en intensivvårdsavdelning på sjukhuset och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador Vidare en kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa att cirkulationen till hjärtats muskulatur fungerar.
    Om alla länkar i denna livsviktiga kedja fungerar snabbt och effektiv så ökar chansen för överlevnad markant. Om någon av länkarna istället fördröjs så äventyras både överlevnaden och återhämtningen för personen som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp.