All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtstartare

Hjärtstartare – Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag
  • Home
  • Hjärt-lungräddning
lugardning

Hjärt-lungräddning då en olycka inträffat:

1

Kontrollera medvetande
Innan du kan påbörja hjärt-lungräddning, så kallad HLR, så är det viktigt att du först kontrollerar både personens medvetande och sedan andningen.
Enklaste sättet att undersöka graden av medvetande är att skaka personen försiktigt i syfte att väcka vederbörande. Om han eller hon inte vaknar så går du vidare och undersöker andningen.

2

Kontrollera andning
Du kontrollerar enklast andningen genom att först frigöra luftvägarna. Det gör du genom att lägga en hand på personens panna och sedan föra hans eller hennes huvud bakåt. För sedan upp hakan på personen med den andra handens lång och pekfinger och du ska då ha frigjort luftvägarna.

Du behöver nu försöka känna och höra efter personens andning. Det gör du genom att placera ditt öra vid den drabbades mun och näsa. Samtidigt som du försöker identifiera om personen andas så ska du kontrollera om hans/hennes bröstkorg rör sig. Om personen inte har en normal andningsfrekvens eller inte har någon som helst andning så ska du i detta läge utgå ifrån att personen har fått ett plötsligt hjärtstopp.

3

Larma 112
Larma omgående 112 så att du vet att hjälp är på väg. Du behöver nu göra ditt bästa för att förbättra personens chanser att överleva tills ambulansen kommer. Det gör du genom att utföra hjärt-lungräddning.

 

4

Lokalisera hjärtstartare
Dela upp arbetet om möjligt genom att be någon påbörja HLR medans någon ytterligare person försöker lokalisera närmaste hjärtstartare. En hjärtstartare kan till skillnad mot HLR faktiskt starta hjärtat på egen hand.

 

5

Påbörja hjärt-lungräddning
Hjärt-lungräddning, så kallad HLR består av två olika steg som man varierar mellan. Dessa steg är dels bröstkompressioner och dels inblåsningar som man kombinerar för att hjälpa patienten att överleva.

Bröstkompressioner genomför du genom att placera händerna på bröstkorgen och trycka ned bröstkorgen ordentligt. Händerna skall vara placerade över varandra där den ena handloven skall befinna sig mitt på bröstet precis mellan personens båda bröstvårtor. Det är svårt att få perfekta bröstkompressioner eftersom de ska föra ner bröstkorgen minst 5 cm, men ska heller inte föras ner djupare än 6 cm enligt rekommendationer. Även takten skall vara relativt hög, dvs 100- 120 bröstkompressioner per minut. Bröstkompressioner görs i intervaller om 30 st.

Bröstkompressionerna alterneras med inblåsningar. Inblåsningarna görs genom att först öppna luftvägarna. Du håller då din ena hand på personens huvud på pannan och böjer därefter det bakåt och lyfter sedan upp hakan på personen med fingrarna (lång- och pekfinger).
För att undvika att luften smiter ut genom personens näsa så täpper du till den med ena handens fingrar och blåser sedan in luft genom den drabbades mun så att du kan se att bröstkorgen häver sig. Upprepa detta två gånger.

Genom att ta hjälp av en bra hjärtstartare kan man få direktioner om exempelvis hur djup en bröstkompression ska vara. En bra hjärtstartare notifierar användaren om bröstkompressionen var tillräckligt djup.

En iteration som vi beskrivit det ovan är således 30 bröstkompressioner samt 2 inblåsningar. Detta gör du tills ambulansen kommer till platsen eller om den drabbade faktiskt börjar andas själv.