All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtstartare

Hjärtstartare – Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag
hjartsakerzon

Det här krävs för en hjärtsäker zon

hjartstartare-hjartsakerHjärtsäker zon är ett certifikat som delas ut till platser som utrustats med hjärtstartare och där det finns utbildad personal i hjärt-lungräddning. Certifikatet är en del av Hjärtlungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige. Enbart godkända och medverkande utbildningsföretag får dela ut utmärkelsen. Servicia Medical är en av dessa. Både våra utbildningar och hjärtstartare är kvalitetssäkrade. Detta gör att vi kan se till att ditt företags arbetsplats blir en hjärtsäker zon. För detta krävs bland annat tillgång till en godkänd hjärtstartare. Ni behöver även genomgå en utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Mer i detalj så ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112.
  • Utbildad personal i hjärtlungräddning som kan agera omgående.
  • Personal som kan hantera och vet var närmsta hjärtstartare finns.
  • Sådan tillgång till hjärtstartare att behandling kan påbörjas inom tre minuter efter att ett hjärtstopp konstaterats.
  • En godkänd hjärtstartare (däribland Zoll AED Plus som vi erbjuder) som är registrerad i Hjärtstartarregistret.

Utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

För att som företag kunna kalla sig Hjärtsäker Zon så behöver man ha personal som är utbildad i HLR samt vet hur man ska hantera en hjärtstartare. Det räcker inte att man bara har en hjärtstartare på plats. Det är ett samspel mellan att ge HLR på rätt sätt samt att kunna använda hjärtstartaren. Har man gått en kurs i hur man ska hantera en hjärtstartare så agerar man snabbare och därmed ökar chansen att man ska kunna rädda den drabbade. Varje minut är värdefull.

Våra HLR utbildningar har ett praktiskt tillvägagångssätt där du tillsammans med instruktören går igenom stegen i hjärt-lungräddning samt hur man använder hjärtstartare.

Kontakta oss så hjälper vi dig med att sätta upp en utbildning som är anpassad för era förutsättningar och särskilda riskmoment på arbetsplatsen.

Köp eller hyr hjärtstartare från 259 kr/månad.

För att kvalificeras som en Hjärtsäker Zon behöver ni ha en hjärtstartare på arbetsplatsen. Forskning visar nämligen att chansen att överleva ett hjärtstopp är 75 % om behandling med hjärtstartare påbörjas inom 180 sekunder. För ett mindre företag kan det räcka med en hjärtstartare medan ett större kan behöva flera stycken. Det beror även på lokalen ni arbetar i. Den tid det tar till närmaste hjärtstartare är det som avgör. Av de godkända hjärtstartarna för en Hjärtsäker Zon erbjuder vi Zoll AED Plus.

Hjärtstartaren Zoll AED Plus är godkänd enligt de kvalitetskrav som ställs för en Hjärtsäker Zon.

Defibrillator – Zoll AED Plus

Zoll AED Plus – Modellen ger dig muntliga instruktioner för hur du ger HLR och använder defibrillatorn. Det som skiljer Zoll AED Plus från andra hjärtstartare är att den även ger feedback på om du håller rätt takt samt ger tillräkligt djupa bröstkompressioner vid hjärt-lungräddningen.

Vill du läsa mer om Hjärtstartaren Zoll AED Plus klicka här

Just nu: Kampanj för ett hjärtsäkrare Sverige

Just nu har vi särskilt förmånliga paketerbjudande på både hyra och köp av hjärtstartare och HLR utbildning. Kontakta oss så sätter vi samman en offert utifrån din arbetsplats behov. Vi genomför utbildningar över hela landet. Använd knappen nedan för att komma till kontaktformuläret.