All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtstartare

Hjärtstartare – Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag
  • Home
  • Defibrillering –...

Defibrillering – hur fungerar det?

Defibrillering - hur fungerar det?Defibrillering är att skicka en strömstöt genom hjärtat för att få stopp på det elektrisk kaos som uppstått. Det är bara med en defibrillator (hjärtstartare) som det går att få stopp på det elektriska kaoset. En defibrillering är bara möjlig om det finns elektriska impulser i hjärtat, det går till exempel inte att starta igång ett hjärta som helt stannat endast med hjälp av en defibrillator.

Det går däremot att för hand ge hjärt-lungräddning, 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar, för att på så sätt pumpa igång hjärtat och dess elektriska impulser.

Tidig defibrillering är avgörande för om den som drabbats av plötsligt hjärtstopp ska överleva. För varje minut som går utan att defibrillering sker minskar risken att överleva med 10 procent. En defibrillator ska helst användas inom 3 minuter.

Tre olika typer av defibrillatorer

Det finns tre olika typer av defibrillatorer. Det är dels de manuella defibrillatorerna som används på sjukhus och i ambulanser, där den utbildade personalen själva kan bestämma om en strömstöt behövs, när den ska göras och hur starkt strömstöten ska vara.

Sedan finns det halvautomatiska defibrillatorer som analyserar rytmen på det hjärtat som drabbats och instruerar användaren i att ge strömstöten genom att trycka på en knapp på defibrillatorn. Det här är den vanligaste varianten ute bland allmänheten och privata föreningar och företag. Vi har två halvautomatiska defibrillatorer som heter Zoll AED Plus och HeartPlus.

Den tredje varianten är helautomatiska defibrillatorer. Skillnaden mot en halvautomatisk defibrillator är att knappen för att ge strömstöten är borttagen och defibrillator bestämmer själv när strömstöten ska ges. Den varnar däremot i förväg så att personer i närheten inte rör vid personen som har drabbats.

Defibrillering på barn

När det gäller defibrillering på barn finns det speciella defibrillatorer och elektroder (de plattor som placeras på bröstet och distribuerar strömstöten) som anpassar styrkan efter barnets storlek. Barn behöver inte samma styrka på stöten som en vuxen, och en reducering av styrkan bör ske för barn upp till 8 år.

  • Share This

About the author

DD admin

Related Posts