All fields are required.

Close Appointment form

Hjärtstartare

Hjärtstartare – Hyra defibrillator och hjärtstartare för ditt företag
  • Home
  • Behandling hjärtstopp...

Behandling hjärtstopp

Behandling hjärtstopp

Vid ett plötsligt hjärtstopp är det kritiskt att sätta in behandling snabbt. För varje minut som går minskar nämligen chansen att överleva med hela 10 procent. De som bevittnar ett hjärtstopp måste därför snabbt kontakta räddningstjänsten (ringa 112) och själva påbörja hjärt-lungräddning. Finns det en hjärtstartare nära till hands ska den användas.

Om man påbörjar hjärt-lungräddning inom 1 minut och får en hjärtstartare till platsen inom 5 minuter kan 70 procent överleva hjärtstopp utanför sjukhus. Idag överlever runt 5 procent ett hjärtstopp utanför sjukhus, det vill säga ungefär 500 av 10 000 personer årligen i Sverige.

Hjärt-lungräddningen innefattar två moment, ett där livräddaren ger hjärtkompressioner genom att för hand pumpa runt syresatt blod i kroppen genom att trycka ner bröstkorgen (minst) 5 centimeter. Det andra momentet är mun mot mun-metoden där man blåser in luft i lungorna på den som drabbats. Detta ska upprepas enligt 30:2, alltså 30 hjärtkompressioner och 2 inblåsningar. Hjärt-lungräddning för sig kan inte få stopp på det elektriska kaoset som råder i hjärtat, det är det bara en hjärtstartare som kan.

Hjärtstartare – får stopp på elektriskt kaos

Det är bara en hjärtstartare, också kallad defibrillator, som kan få stopp på ett elektriskt kaos. Genom att ge hjärtat en elchock vill man åter få hjärtat att slå normalt. Man återställer på så sätt hjärtat så att det på egen hand kan pumpa runt syresatt blod i kroppen. Det är framförallt hjärnan som tar skada av att inte få syre och det finns risk för hjärnskador om behandling inte sätts in snabbt.

Hjärtstartarna på den svenska marknaden ute hos företag, privatpersoner och på offentliga platser är halvautomatiska med tydliga röstinstruktioner på svenska. Att de är halvautomatiska innebär att hjärtstartaren på egen hand analyserar den drabbades hjärta och kan avgöra om en elchock behövs eller inte. Genom tydliga röstinstruktioner kan vem som helst använda en hjärtstartare. Skulle hjärtstartaren bedöma att det behövs en elchock för, är det bara för användaren att trycka på en knapp.

Om du vill veta mer om hjärt-lungräddning och själv träna på hur behandling av hjärtstopp går till är du välkommen att besöka vår sida om HLR utbildning.

Kolla på filmen nedan för att se hur du ska agera vid ett hjärtstopp.