Skräddarsydd HLR Kurs
Vilka risker utsätts du för?

Vilken utbildning du behöver beror givetvis på dina behov. Vi anpassar oss därför till dina behov med skräddarsydda kurser.

Skräddarsydda kurser i första hjälpen, D-HLR och HLR

Det finns många parametrar att väga in när man ska sätta upp en kurs rörande första hjälpen , d-hlr och hlr. Defibrillator beställ offert Finns det speciella risker på arbetsplatsen som man ska träna på att hantera, hur många bör gå utbildningen och när ska den hållas.

  • Hur ser utbildningsbehovet ut?
  • Hur ser Ert specifika miljö/arbetsmiljö ut? Har ni några speciella omständigheter, risker eller till och med tidigare incidenter som gör att ni vill rikta in kursen mot ett visst innehåll?
  • Har ni några önskemål om innehåll?
  • När vill ni hålla kursen, dagtid eller kvällstid?
  • Hur lång vill ni att kursen ska vara?

Tidsåtgång: Varierar efter kundens behov.

Till föregående kurs: D-HLR Repetitionsutbildning >>