D-HLR Utbildning
HLR-kurs med en hjärtstartare

Under utbildningen får deltagarna lära sig att använda en Zoll AED Plus, den tryggaste och mest helhetsorienterade hjärtstartare på marknaden idag.

D-HLR Utbildning

Kursen lär ut tekniken att rädda liv genom HLR (Hjärt- och lungräddning) och defibrillering med hjälp av en Defibrillator beställ offert halvautomatisk defibrillator/hjärtstartare. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Deltagarna får lära sig hur man ska göra om någon plötsligt drabbas av hjärtstopp. Sedan får de öva sig på en träningsdocka hur man ger konstgjord andning, bröstkompresssioner och hur man använder en hjärtstartare. Man får träna utefter olika scenarios som spelas upp.

För att man ska få ut så mycket som möjligt och kunna få öva ett antal gånger per person så rekommenderar vi att utbildningen genomförs i mindre grupper. Efter kursens slut erhåller alla deltagare ett intyg att de genomgått kursen och vet hur de ska agera om en situation med plötsligt hjärtstopp uppstår.

Utbildning är en färskvara. Därför rekommenderar vi att man efter att ha genomgått en grundkurs även gör kortare repetitionskurser framåt i tiden, dels för att repetera det man kan men även för att bygga på med ny kunskap.

Tidsåtgång: Varierar efter kundens behov.Till föregående kurs: HLR Utbildning >>

Till nästa kurs: Första hjälpen kurs >>


- se kort beskrivning i filmklipp av D-HLR